Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Ăn cả vỏ

Nói đến những sinh vật có lớp vỏ cứng mà ta dùng phần thịt để ăn thì phải nhắc tới một thành ngữ rất hay được dùng trong các tình huống nhạy cảm: Ăn ốc đổ vỏ. Mặc dù nghĩa chung là ai gây ra việc gì thì phải giải quyết hậu quả, nhưng tìm trên mạng thì đa phần áp vào chuyện đàn ông đàn bà dan díu với nhau, cô ta có bầu và anh ta phải đi giải quyết hậu quả. Hoặc có khi biến thể thành “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ” – nguyên nhân một kẻ gây ra nhưng hậu quả lại người khác gánh chịu. Tóm lại vỏ ốc hay vỏ cứng của các loại thực phẩm mà phần bên trong đã xơi được thì nói chung là vô dụng, mau mau mà vứt sau khi đã ăn ruột rồi. Tất nhiên, cũng đã có thời người cổ đại dùng vỏ những con sò óng ánh xà cừ đẹp làm đơn vị tiền tệ, nhưng càng về sau, vỏ những con này trở nên xoàng xĩnh về giá đến độ dân gian có cả câu “tiền không phải vỏ hến” để nói về việc phải tiết kiệm hoặc từ chối chi tiêu cho mục đích không thiết thực nào đó. 
Nếu như thời xa xưa, khi vỏ ốc vỏ sò từng là vật trao đổi như đồng tiền, th…

Bài đăng mới nhất

Cổng chào, sương mù

Hoàng Giác: Lòng nhủ thầm đàn đứt dây tơ

A soft wind of change

Ba chỉ ba phải

Toàn cầu hóa: Hai phiên bản của một màn trình diễn

Nhờ new media, một cuộc cách mạng về tác giả?

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ