Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012

Giang Trang “trong suốt hóa” nhạc Trịnh

Đồng nát sành điệu

BCHN 124-129 - Về đôi mắt như hồ thu

Phía Tây Hà Nội

Tiếu ngạo về... còi

Nhân chuyện canh gà Thọ Xương

Chị Xít

Gió thu

Duyên à bống ơi

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm