Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2011

Offline bộ sách truyện và kịch bản phim

Sự quyết liệt có “mác” Vàng Anh

Bài Ca Hà Nội - Lời ước nguyện trong màn đêm

Khi Harry gặp Sally... (liếc tới đi, không hại gì đâu)

Chuyến tàu mang tên Dục vọng

Casablanca dẫn đầu danh sách 101 kịch bản hay nhất

Sến nhất nhưng tôi ư ử nhiều nhất

Câu chuyện bắt đầu từ tầng 10

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm