Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2011

A Christmas Memory (Truman Capote)

Bữa sáng ở Tiffany's (Xmas most wanted book)

Tất cả đều là con tôi hay là kịch "phe tả"

100 năm ngày sinh Tennessee Williams (RFI)

"Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu"

BCHN 66 & 67 (sông Hồng và mùa đông)

Bài Ca Hà Nội 44 & 56 (cho ngày 20-11)

Hợp âm phố phường của Hồ Anh Thái

Mộng giữa bình thường (DFS 9)

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm