Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2011

100 năm ngày sinh Tennessee Williams (RFI)

"Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu"

BCHN 66 & 67 (sông Hồng và mùa đông)

Bài Ca Hà Nội 44 & 56 (cho ngày 20-11)

Hợp âm phố phường của Hồ Anh Thái

Mộng giữa bình thường (DFS 9)

Xem và bình phim ngắn VN: YxineFF 2011

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm