Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2011

A Christmas Memory (Truman Capote)

Bữa sáng ở Tiffany's (Xmas most wanted book)

Tất cả đều là con tôi hay là kịch "phe tả"

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm