Nhạc Tây lời Ta chuyện Tàu

Theo NS Lưu Hữu Phước (http://truongquy.blogspot.com/2010/08/quoc-nhac-viet-nam-hanh-trinh-tim-kiem.html) và NS Phạm Duy (http://www.phamduy.com/document/tannhac/chuanbi.html), bài La Marseillaise có lời Việt ngày xưa khoảng năm 1930, tên bài là "Trưng nữ vương":

Đã bao lâu nước Trung-hoa lấn-hiếp ta

Làm đổ máu An Nam biết mấy phen

Nhắc tới đó như lửa đốt gan lòng.

...

Huyết khí ở đâu, người Nam !

Ðể chúng múa gậy vườn hoang

Ðầu đen, máu đỏ, khác chi thú cầm

Ai ơi là giống Lạc Hồng...

Chỉ thấy 2 cụ dẫn 2 đoạn ấy, không rõ cả bài ra sao. Sau này, trong một lần gặp nhau ở Highland Cột Cờ, anh Như Huy với Jason Gibbs tình cờ phát hiện ra một bài nhạc Mỹ nhưng được phổ lời chống TQ hồi năm 79.

Bản nhạc của Mỹ là bài: The_Battle_Hymn_of_the_Republic. Nghe ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=p5mmFPyDK_8&feature=player_embedded.

Còn lời Việt thì đây:

Bao nhiêu con tim sững sờ chợt nghe quân cướp đất nước Việt nam
Xích xe tăng quân Trung Quốc phá tan biết bao xóm quê bình yên.
Hôm nay năm châu tiếp tục bài ca đoàn kết chiến đấu năm xưa
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do

Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
Là bài ca trái tim tháng năm này.
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
Cùng Việt nam đấu tranh giành tự do
Tên Goliath coi chừng Việt Nam David chiến đấu hôm nay

Chiến tranh hôm nay David có thêm bao nhiêu anh em kề vai
Theo chân bao quân xâm lược bọn bay phải chết dưới đất thiêng này
Hãy chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
Là bài ca trái tim tháng năm này
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do

Toàn cầu hóa được các cụ tận dụng hơi bị ác!

2 nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm