Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Bài Ca Hà Nội 50-75: Bóng ai qua thềm

BCHN số 50 - Bóng ai qua thềmBCHN số 51 - Vàng phai mấy láBCHN số 73 - Tưởng người trên sóng du thần tiênBCHN số 75 - Tan canh hãy còn dư baBCHN số 77 - Nghệ sĩ với cây đàn

Đăng nhận xét

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ