Lời cuối

Hôm nay đi viếng bố một người bạn. Đã nhàm tai với những lời điếu như "một người ông hiền từ, một người cha gương mẫu, một người chồng chân chính...", thấy hôm nay thật chân thực và cảm động. "Bố kính yêu ơi, bố đã sống một cuộc đời không giàu sang danh vọng gì... Lời cuối của bố trước lúc ra đi chỉ là 'cuộc đời này mong manh lắm'..."

Mong manh nhưng cũng đủ hơn ba phần tư thế kỷ. Cầu cho người đã khuất siêu thoát. Cầu cho những người tôi yêu mến luôn hạnh phúc và may mắn.

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm