Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

BCHN 134-141: NHẠC TRẺ 90s

BCHN 134 - Hanoi Jazz & Blues
BCHN 135 - Tiếng kèn và ngón đàn
BCHN 136 - Đường xa vạn dặm
BCHN 137 - Là một ngày anh đến


BCHN 138 - Tình yêu là mãi mãi
BCHN 139 - Trái tim vĩnh cửu
BCHN 140 - Vào hạ
BCHN 141 - Vẫn hát lời tình yêu

Đăng nhận xét

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ