Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Kiều nữ lắm chuyện

Ai thích thì tìm đọc, tôi có dịch tập 2,3,4 trong 4 tập đầu của bộ Gossip Girl, Phương Nam Book in với tựa chung cả bộ là Kiều nữ lắm chuyện.

Đọc bài giới thiệu trên entry cũ: Khi kiều nữ chủ động.


Đăng nhận xét

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ