Triết học ra sân

Cái này vui. Siêu dự bị Karl Marx khởi động rồi mà chẳng thấy vào đá là thế nào :-)Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm