Blast

Khi mà không thể làm được cái gì trong vòng 2 tuần thì người ta phải dùng từ gì để mô tả loại người đó? Bất tài. Lười biếng. Ngu dốt.

Đấy là mình.

Làm sao mà sống yên ổn được nếu như bị coi là mình sống không yên... Con đường này sẽ dài đây.

May mà vẫn có niềm vui chờ đợi, chờ đợi cũng là một niềm vui.

Thế này lẽ ra chỉ cần một blast nhưng mà chẳng biết tạo blast kiểu gì.
2 nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm