Great Viêt

...
Lượm được bài trao đổi này thấy cũng thú vị, đưa lên để tham khảo. Chắc cũng phải bốn năm trước, một hội các anh chị bên CH Séc tranh luận về gọi cái nước đó bằng tên gì và viết ra sao. Không rõ cuối cùng thống nhất thế nào. Đồng thời hiện thấy trên forum tathy cũng tranh luận về viết Vietnam hay Viet Nam trong các văn bản quốc tế, thì cái nào là chuẩn. Có ai thích Great Viêt không? :-)

...

Đã mấy lần nhìn thấy tên gọi “CH Czech“ trên diễn đàn này, tôi cũng định góp ý. Nay mới biết việc viết „CH Czech“ là có chủ ý, nên xin có mấy ý kiến như sau, mặc dù tôi cũng chỉ là người ngoại đạo trong lĩnh vực này.

- Trước khi đi vào việc viết đúng tên của „Česká republika“ trong tiếng Việt nam, xin hãy xem qua tên gọi này được dùng trong các ngôn ngữ khác ở châu Âu như thế nào:

„Česko“ / „Česká republika“

Tiếng Anh: Czechia / Czech Republic

Tiếng Đức: Tschechien / Tschechische Republik

Tiếng Pháp: Tchèque / République Tchèque

Tiếng Tây ban nha: Checo / República Checa

Tiếng Ý: Ceco / Repubblica ceca

Tiếng Nga: Чехия / Чешская республика

Như vậy thì „Czech“ rõ ràng là một từ của tiếng Anh.

- Chúng ta đều biết rằng tiếng Anh, Pháp, Tây ban nha, Nga và tiếng Trung quốc là các ngôn ngữ chính thức được dùng tại Liên Hợp Quốc. Có lý do gì để chúng ta đưa một từ tiếng Anh vào tiếng Việt như trong trường hợp từ “Czech” mà không dùng phiên bản tiếng Pháp hay tiếng Tây ban nha không?

- Các từ „Anh“, „Pháp“, „Đức“ đều là các từ phiên âm Hán-Việt. Việc một số từ mà ngày nay chúng ta không dùng nữa (ví dụ như Ba Tây, A Phú Hãn, Á Căn Đình, Mễ Tây Cơ, Chí Lợi v.v.) thì lý do là vì tiếng Việt của chúng ta là một sinh ngữ. Tôi không dám chắc rằng 300 năm sau các thế hệ con cháu chúng ta còn dùng các từ „Anh“, „Pháp“, „Đức“ nữa.

- Trong bảng chữ cái tiếng Việt không có phụ âm Cz, chữ cái Z cũng không có, nhưng được dùng trong các từ nhập ngoại. Trong các từ „Česko“, „Česká republika“ không có chữ Z nào, như vậy theo tôi không có lý do để chúng ta nhập ngoại chữ Z qua phiên bản tiếng Anh.

- Tôi tin rằng từ „Séc“ không phải do những người „nông dân lúa nước“ nghĩ ra, mà nó đã được hình thành trong đầu óc các nhà khoa học có thẩm quyền về ngôn ngữ và được người Việt chấp nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó bắt buộc phải đúng.

- Nếu vì một lý do nào đó mà không thể dùng từ „Séc“, tôi đề nghị sử dụng từ „Tréch“ hoặc „Chéch“.

- Tuy nhiên, ý kiến của tôi là dùng từ “Séc” trong tên của Hội.

...
Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm